Görevlerimiz

  1. Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin sorunlarını dinler, ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde sorunlara çözüm arar.
  2. Öğrencileri doğrudan ilgilendiren akademik ve idari birimler arasında koordinasyonu sağlamakta yardımcı olur.
  3. Öğrencilerin kampüs yaşamına ilişkin akademik, sosyal, ve idari başvurularını değerlendirir ve yönlendirir.
  4. Kampüsteki sosyal etkinlikler, yerleşim ve ulaşım gibi alanlarda yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yürütür.
  5. Daha etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması için destek sağlar.
  6. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün gerekli gördüğü durumlarda Üniversite Yönetim Kurulu'na ve Üniversite Senatosu'na görev alanıyla ilgili konularda bilgi verir. Gerektiğinde bu konularda teklif ve taslaklar hazırlar.